• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 166371
Khách trực tuyến: 22
Thông báo mở lớp bồi dưỡng “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp bồi dưỡng “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mở lớp bồi dưỡng Ngoại ngữ - Tin học đáp ứng nhu cầu của Công chức, viên chức, người đi làm, sinh viên và học sinh.
Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng Ngoại ngữ - Tin học đáp ứng nhu cầu của Công chức, viên chức, người đi làm, sinh viên và học sinh.