• Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 105568
Khách trực tuyến: 31
Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên
Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên như sau:
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học VLVH và Đại học liên thông năm 2017
Ngày 11 tháng 7 năm 2017 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ra quyết định số 1365/QĐ-ĐHNV về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường
Tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2017
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2017.
Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.
Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2017
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2017
Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học 04 năm, Đại học liên thông, cao đẳng liên thông, hình thức vừa làm vừa học, học tại TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học 04 năm, Đại học liên thông, cao đẳng liên thông, hình thức vừa làm vừa học, học tại TP. Hồ Chí Minh
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ chuyên ngành Lưu trữ học năm 2017
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sỹ chuyên ngành Lưu trữ học năm 2017.
Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng (file kèm theo)
Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng (file kèm theo)
Thông báo Lễ khai giảng lớp ĐHLT Quản trị văn phòng, ĐHLT Lưu trữ học (2016 - 2018), CĐLT Văn thư lưu trữ (2017-2019)VHVL và Lễ Bế giảng CĐLT VTLT (2014-2016) VHVL.
Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo Lễ khai giảng lớp ĐHLT Quản trị văn phòng, ĐHLT Lưu trữ học (2016 - 2018), CĐLT Văn thư lưu trữ (2017-2019)VHVL và Lễ Bế giảng CĐLT VTLT (2014-2016) VHVL.
Thông báo: Kết quả thi tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo Kết quả thi tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh