• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 166366
Khách trực tuyến: 24
Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng theo kết quả thi THPT Quốc gia học tại TPHCM
Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng theo kết quả thi THPT Quốc gia học tại TPHCM
Danh sách trúng tuyển Đại hoc, Cao đẳng hệ chính quy theo kết quả học tập THPT và cao đẳng hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia đợt 1 năm 2018 (Tại TP. Hồ Chí Minh)
Danh sách trúng tuyển Đại hoc, Cao đẳng hệ chính quy theo kết quả học tập THPT và cao đẳng hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia đợt 1 năm 2018 (Tại TP. Hồ Chí Minh)
Thông báo dự kiến tuyển sinh bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018
Thông báo dự kiến tuyển sinh bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018
Thông báo Hồ sơ, địa điểm, thời gian nhập học Đại học, Cao đẳng hệ chính quy trúng tuyển đợt 1 năm 2018
Thông báo Hồ sơ, địa điểm, thời gian nhập học Đại học, Cao đẳng hệ chính quy trúng tuyển đợt 1 năm 2018
Danh sách trúng tuyển hệ Đại học chính quy, đợt 1 năm 2018 xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia (Thí sinh đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh)
Danh sách trúng tuyển hệ Đại học chính quy, đợt 1 năm 2018 xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia (Thí sinh đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh)
Danh sách trúng tuyển hệ Đại học chính quy, đợt 1 năm 2018 xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia (Thí sinh đăng ký tại Hà Nội và Phân Hiệu Quảng Nam)
Danh sách trúng tuyển hệ Đại học chính quy, đợt 1 năm 2018 xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia (Thí sinh đăng ký tại Hà Nội và Phân Hiệu Quảng Nam)
Thông báo mức điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng đợt 1 năm 2018
Thông báo mức điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng đợt 1 năm 2018
[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2018
CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH TUYỂN SINH 300 CHỈ TIÊU ĐẠI HỌC NĂM 2018: 1. NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 250 CHỈ TIÊU; 2. NGÀNH LUẬT: 50 CHỈ TIÊU
Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2018
Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2018