• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 128794
Khách trực tuyến: 39
[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2018
CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH TUYỂN SINH 300 CHỈ TIÊU ĐẠI HỌC NĂM 2018: 1. NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 250 CHỈ TIÊU; 2. NGÀNH LUẬT: 50 CHỈ TIÊU
Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2018
Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2018