• Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 105560
Khách trực tuyến: 23
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.
Học viện Đào tạo cấp cao Bộ Nội vụ Pháp (CHEMI) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh
Học viện Đào tạo cấp cao Bộ Nội vụ Pháp (CHEMI) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh
Buổi lễ Sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm
Buổi lễ Sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm tại Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh