• Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 105553
Khách trực tuyến: 16
Thông báo
Cập nhật ngày: 24/08/2017
Kế hoạch tổ chức đón tiếp, nhập học cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
 
Số: 1194/KH-CSTPHCM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2017
 
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức đón tiếp, nhập học cho sinh viên hệ cao đẳng hệ chính quy năm 2017
–––––––––––––––––
 
Thực hiện Kế hoạch số 1590/KH-ĐHNV ngày 02/8/2017 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức đón tiếp, nhập học cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức đón tiếp, nhập học sinh viên hệ cao đẳng hệ chính quy như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đảm bảo quá trình đón tiếp, làm thủ tục nhập học đối với sinh viên cao đẳng chính quy năm 2017 nhanh chóng, chu đáo, hiệu quả và đúng kế hoạch.
2. Tạo không khí phấn khởi khi tiếp đón sinh viên mới nhập học tại Cơ sở
3. Các đơn vị có liên quan triển khai tới đội ngũ viên chức thuộc đơn vị mình quản lý có trách nhiệm tham gia đón tiếp đúng quy trình, thủ tục đã quy định.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÓN TIẾP
1. Thời gian: Trong giờ hành chính ngày 25/8/2017(thứ sáu) và ngày 26/8/2017 (thứ bảy)
2. Địa điểm : Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP Hồ Chí Minh
 
III. QUY TRÌNH ĐÓN TIẾP:
Bước 1: Sinh viên có mặt tại địa điểm nhập học theo giấy báo trúng tuyển
Bước 2: Sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Giấy báo trúng tuyển (bản chính và 01 bản photocopy);
2. Lý lịch sinh viên (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của chính quyền địa phương)
3. Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính + 01 bản sao công chứng đối với người TN trước năm 2017)
4. Học bạ THPT (bản chính + 01 bản công chứng)
5. Giấy chứng nhận TN tạm thời bản chính (đối với những người TN năm 2017)
6. Giấy khai sinh bản sao có công chứng
7 . Giấy chứng nhận đối tượng hưởng chế độ chính sách, ưu tiên (nếu có)
8. Ảnh màu (04 ảnh)
Bước 3:  Tiếp nhận, kiểm tra và thu hồ sơ nhập học của sinh viên
Bước 4: Thu học phí và các khoản nhập học
Bước 5: Sinh viên hoàn thành nhập học thì được cấp: Biên lai thu tiền, biên nhận hồ sơ nhập học, thông báo kế hoạch học tập tuần sinh hoạt công dân đầu khóa và phiếu đăng ký học ngoại ngữ 4 (Tiếng Anh, tiếng Hàn, Tiếng Pháp)
IV. THÀNH PHẦN.
1.      Ban chỉ đạo: Ban Giám đốc
2.      Bộ phận đón tiếp, thu nhận hồ sơ, thu học phí, lệ phí và sắp xếp ở KTX:
            Phòng Đào tạo và CTSV, Phòng Hành chính-Quản trị-Tổ chức, Phòng Tài chính Kế toán, Đoàn Thanh niên
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức đón tiếp, nhập học cho sinh viên cao đẳng hệ chính quy năm 2017
- Chủ trì và phối hợp phòng Tài chính-Kế toán xây dựng dự toán, định mức chi cho công tác điều hành và đón tiếp sinh viên
- Cử viên chức tiếp nhận hồ sơ nhập học theo thông báo gồm: Tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017), học bạ hoặc bằng tốt nghiệp bản chính của thí sinh (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12)
- Kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu biên nhận hồ sơ nhập học;
- Tổng hợp báo cáo kết quả thí sinh nhập học về Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
- Tổ chức sắp xếp, cung cấp lịch học “Tuần sinh hoạt công dân-học sinh sinh viên” đầu khóa.
- Chuẩn bị cấp thẻ sinh viên cho sinh viên khóa mới
2. Phòng Tài chính-Kế toán
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu học phí và các khoản thu khác
- Chủ động bố trí kinh phí cho công tác điều hành và đón tiếp sinh viên
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.
3. Phòng Hành chính-Quản trị-Tổ chức
- Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn cơ sở vất chất đón tiếp tân sinh viên nhập học (Chuẩn bị kê bàn, ghế, nước uống, vệ sinh quét dọn ở khu vực đón tiếp);
- Trang trí băng rôn, khẩu hiệu về việc đón tiếp sinh viên khóa mới;
- Bố trí viên chức văn thư trực hỗ trợ sinh viên nhập học;
- Bố trí bảo vệ ở khu vực cổng trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông;
- Chuẩn bị đón sinh viên ở nội trú (Hướng dẫn sinh viên thủ tục đăng ký ở nội trú, bố trí phòng ở KTX, đảm bảo vệ sinh …);
4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và CTSV hỗ trợ công tác nhập học: Hướng dẫn tân sinh viên đến khu vực nhập học, liên hệ đến các phòng nộp hồ sơ, học phí, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.
 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức đón tiếp, nhập học cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2017 của Cơ sở Trường Đại học Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghị trao đổi Phòng Quản lý đào tạo và CTSV để cùng phối hợp giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                                                             KT.GIÁM ĐỐC
- Trường ĐHNV Hà Nội (để b/c)                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc Cơ sở;
- Phòng HC-QT-TC, TC-KT; KHCN;
- Các Tổ giáo viên;
- Công đoàn, Đoàn TNCSHCM;
- Website Cơ sở;
- Lư VT, QLĐT&CTSV.                                                                                                         
ThS. Đào Ngọc Quang
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
 
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Tổ chức đón tiếp, nhập học sinh viên cao đẳng hệ chính quy năm 2017
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-CSTPHCM ngày    tháng   năm 2017)
 
I.                   BAN CHỈ ĐẠO:  Bà Nguyễn Thị Hiên- Phó Giám đốc
 
II.               CÁC PHÒNG THAM GIA ĐÓN TIẾP
 
1.      Thời gian: 8 h00 ngày 25/8 và 26/8/2017 (theo giờ hành chính)
2.      Phân công các đơn vị thực hiện:
 
STT
Đơn vị và nội dung công việc
Người thực hiện
Ghi chú
 
1
Phòng Quản lý đào tạo và CTSV
 
 
- Phụ trách chung
- Bà Lê Thị Thảo
- Ông Nguyễn Quốc Lợi
 
 
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, giải đáp thắc mắc, tư vấn, phân ngành học, chỉnh sửa sai sót liên quan đến dữ liệu thí sinh tham gia nhập học (nếu có)
- Tiếp nhận sổ đoàn viên
- Ông Trần Văn Minh
- Ông Phạm Đăng Khoa
- Ông Mai Ngọc Tuấn
- Ông Đỗ Phước Sang
- Bà Nguyễn Thị Loan
- Bà Lê Thị Phương Thảo
 
2
Phòng Tài chính- Kế toán
 
 
- Phụ trách chung
- Bà Hồ Thị Bình
 
 
- Thu học phí và các khoản lệ phí khác (theo thông báo nhập học)
- Dự trù kinh phí cho công tác điều hành và đón tiếp 2 ngày 25 và 26/7/2017 (thứ 6 và thứ 7)
- Bà: Lê Thị Thanh Huyền
 
- Bà: Trịnh Thị Tịnh
 
 
 
3
Phòng Hành chính-Quản trị-Tổ chức
 
 
- Phụ trách chung
- Ông Đào Thế Dũng
 
 
- Làm băng rôn, treo tại cửa vòm (theo nội dung đề xuất)
- Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký và sắp xếp chỗ ở KTX (đơn, hợp đồng…)
- Hướng dẫn thủ tục bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn…
- Chuẩn bị bàn, ghế, vệ sinh, nước uống, loa, micrô tại trước cửa phòng QLĐT&CTSV,  phòng truyền thống và phòng giáo viên gồm:
+ Sắp xếp 05 bộ bàn  + ghế : 02 bộ cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ, 01 cho phòng Tài chính - Kế toán, 01 cho phòng Hành chính-Quản trị- Tổ chức; 01 cho Đoàn TNCSHCM (Mỗi bàn có đề tên các phòng tiếp đón tiếp)
+ 05 bộ bàn và ghế cho sinh viên ngồi chuẩn bị nộp hồ sơ. 
 
- Ông: Lê Công Cẩn
- Ông: Lê Hồ Nam Hưng
 
- Ông: Phạm Văn Thịnh
 
- Bà:Lê Thị Minh Liễu
 
- Bà: Lê thị Tuyết Mai
- Ông Nguyễn Long Biên
- Ông Nguyễn Trọng Toàn
- Các nhân viên của Tổ phục vụ)