• Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 105622
Khách trực tuyến: 62
Đào tạo
Cập nhật ngày: 16/08/2017
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học VLVH và Đại học liên thông năm 2017
Ngày 11 tháng 7 năm 2017 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ra quyết định số 1365/QĐ-ĐHNV về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường