• Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 105575
Khách trực tuyến: 38
Đào tạo
Cập nhật ngày: 07/03/2017
Thông báo Lễ khai giảng lớp ĐHLT Quản trị văn phòng, ĐHLT Lưu trữ học (2016 - 2018), CĐLT Văn thư lưu trữ (2017-2019)VHVL và Lễ Bế giảng CĐLT VTLT (2014-2016) VHVL.
Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo Lễ khai giảng lớp ĐHLT Quản trị văn phòng, ĐHLT Lưu trữ học (2016 - 2018), CĐLT Văn thư lưu trữ (2017-2019)VHVL và Lễ Bế giảng CĐLT VTLT (2014-2016) VHVL.

 - Nội dung thông báo: xem tại đây

- Công văn V/v mời tham dự lễ khai giảng, bế giảng các lớp: xem tại đây