• Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 105541
Khách trực tuyến: 4
Giới thiệu về Cơ sở
Cập nhật ngày: 04/08/2016
Giới thiệu về Cơ sở
Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

 CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

- Trụ sở làm việc: số 89 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại: (083910 1898 – (083910 1887 Fax: (083910 1880

- Email: conghoaomt@yahoo.com


I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh

 

 

1. Ban Giám đốc

- Quyền Giám đốc: ThS. Trương Cộng Hòa

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hòa

2. Các bộ phận thuộc Cơ sở

- Tổ chức Đảng và các đoàn thể (Chi Bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên);

- Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức;

- Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên;

- Phòng Khoa học, công nghệ và thông tin thư viện;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Tổ Giảng viên cơ bản;

- Tổ Giảng viên chuyên ngành.

 

II. Danh sách cán bộ, viên chức Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh

 DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC (Đang cập nhật)

III. Giới thiệu Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh

Vị tríchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu (dẫn theo Quyết định số 499/QĐ-ĐHNV ngày 25/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)