• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 149155
Khách trực tuyến: 37
Công đoàn
Cập nhật ngày: 20/07/2018
Kế hoạch tham quan du lịch hè năm 2018 của Công đoàn Cơ sở trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh

 

Tham quan du lịch: Mũi né - Phan Thiết

 1. Địa điểm  Mũi né - Phan Thiết

 2. Thời gian:

- Đợt 1: Các ngày 11, 12, 13 tháng 7 năm 2018

- Đợt 2: Các ngày 25, 26 tháng 7 năm 2018