• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 149189
Khách trực tuyến: 71
Phòng chức năng
Cập nhật ngày: 20/07/2018
Các phòng chức năng

 

1. Phòng Hành chính – Quản trị - Tổ chức

Điện thoại: (028) 3894 3717

§  Trưởng phòng: PhạmVăn Năm (028) 3984 9868

§  Phó trưởng phòng: Lê Công Cẩn

§  Phó trưởng phòng: Nguyễn Quốc Lợi

§  Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hoàn

 

2. Phòng Tài chính – Kế Toán

Điện thoại: (028) 3984 3965

§  Trưởng phòng: Hồ Thị Bình

§  Phó trưởng phòng: Võ Thị Hồng Nhung

 

3. Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên

Điện thoại: (028) 3984 8818

§  Phó trưởng phòng: Lê Thị Thảo

§  Phó trưởng phòng: Lê Thị Hoài Vy

 

4. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Điện thoại: (028) 3984 9895

§  Phó trưởng phòng: Trần Quốc Toanh

§  Phó trưởng phòng: Phạm Hồng Đạc