• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 149139
Khách trực tuyến: 21
Ban Giám đốc
Cập nhật ngày: 29/06/2018
Ban giám đốc
Ban Giám đốc Cơ sở

- Giám đốc: TS. Trương Cộng Hòa

- Phó Giám đốc TT: ThS. Đào Ngọc Quang

- Phó Giám đốc: CVC. Nguyễn Văn Hòa

- Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Hiên