• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 112566
Khách trực tuyến: 6
Đào tạo
Cập nhật ngày: 16/03/2017
Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng (file kèm theo)
Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng (file kèm theo)

Xem chi tiết: tại đây